Kurz „Začíname s LEGO® WeDo 2.0“ je LEGO® robotika navrhnutá pre žiakov od 6-7 rokov. V jednotlivých lekciách sa deti postupne oboznamujú so svetom technológií a robotov, ale predovšetkým preniknú do sveta základov programovania. Každá lekcia je zameraná na iný model, ktorý deti postavia, a pomocou ktorého zistia ako fungujú veci a technológie okolo nás. Následne ho naprogramujú a otestujú. Cieľom programu LEGO® Education je viesť deti k spolupráci a rozvíjať schopnosti hľadať rôzne riešenia. Deti pracujú vo dvojiciach .

Počas lekcií pracujú deti so základnou sadou LEGO® WeDo 2.0 a s tabletom alebo notebookom. Všetky potrebné technické pomôcky sú počas kurzu zabezpečené.

Kurz je určený pre začiatočníkov. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti s LEGO® WeDo alebo s aplikáciou na programovanie modelov.

Kurz otvoríme, pokiaľ sa prihlásia minimálne 6 účastníci. Maximálny počet detí v skupine je 8 (4 dvojice).