KOD Akadémia (skrátene KODA) je vzdelávací projekt, ktorý dáva deťom vo veku 5 až 14 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti v oblasti technológií a programovania. Dáva im tým možnosť rozvíjať svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote.

Na základných školách na Slovensku je vyučovanie informatiky v plienkach. Na druhej strane, digitalizácia a robotizácia sa nedá zastaviť. Cieľom tímu KOD Akadémie je učiť deti hravou a zábavnou formovu programovať. Pomocou hier sa učia používať tablety, počítače a mobilné telefóny. Zároveň majú priestor na rozvíjanie najdôležitejších zručností 21. storočia.

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTÍ V OBLASTI INFORMATIKY

KOD Akadémia je slovenský projekt, ktorý vznikol v roku 2019 a bol založený IT profesionálmi. Hlavnou myšlienkou bolo dať deťom možnosť rozvíjať najdôležitejšie kompetencie pre budúcnosť a spojiť teóriu s praxou. Účelom je využiť skúsenosti z praxe, aby deti, ktoré sú a budú v budúcnosti obklopené počítačmi – boli optimálne pripravené na túto budúcnosť. To chceme ako škola programovania a rovnako ako rodičia! Digitalizácia sveta nečaká a deti by mali byť vychovávané tak, aby spoznávali a posilňovali najdôležitejšie kompetencie 21. storočia.