Naše kurzy organizujeme systémom trimestrov príslušného kalendárneho roka.

  1. trimester – január, február, marec
  2. trimester – apríl, máj, jún
  3. trimester – od polovice septembra, október, november, prvá polovica decembra

Kurzy sa konajú 1x týždenne, počas dní bežnej školskej výuky v priestoroch našej akadémie v obci Bernolákovo, bližšie informácie ohľadne lokality nájdete tu.

Čo je zahrnuté v kurze:

  • poskytnutie všetkých potrebných vzdelávacích pomôcok, sady stavebníc, IT vybavenie – tablety/počítače
  • občerstvenie – ovocie/snack
  • pitný režim

Čo si treba priniesť:

  • prezúvky
  • vlastné ochranné pomôcky – rúško/respirátor – v súvislosti s aktuálnymi nariadeniami a vyhláškou platnou pre okres Senec
  • dobrú náladu a chuť spoznávať a učiť sa nové veci 🙂

Počas našich kurzov sa riadime pravidlami protipandemických opatrení platných pre okres Senec v súvislosti s aktuálnym Covid automatom.