Tí, ktorí vidia deti programovať v KOD Akadémii, si rýchlo uvedomia, že väčšina toho, čo robia, je kreatívne. Deti robia vlastné, hravé programovanie.

PROGRAMOVANÍM DETI OBJAVUJÚ SVOJU KREATIVITU

Každé dieťa je kreatívne.

Čo presne je tvorivosť a ako dievčatá a chlapci objavujú svoju tvorivosť, keď sa učia programovať v KOD Akadémii?

Existuje mnoho definícií “kreativity”, ktoré sa na tento pojem pozerajú z veľmi odlišných uhlov. Sú filozofické, umelecké, psychologické, ekonomické a iné spôsoby, ako sa pozerať na veci. Vzhľadom k tomu, že máme čo dočinenia s deťmi, a keďže si vyberáme najpraktickejší prístup, hodia sa asi najlepšie tieto definície:

Kreativita schopnosť jednotlivca alebo skupiny myslieť a konať tvorivým spôsobom.

Podľa Lexikónu psychológie a vzdelávania je kreativita definovaná ako schopnosť vykonávať originálne, produktívne a potrebné činnosti.

V programovaní je kreativita detí stimulovaná, požadovaná a propagovaná v mnohých smeroch.