KALENDÁR KURZOV

V septembri 2023 otvárame kurz programovania s LEGO®-m s názvom LEGO® WEDO 2.0: Základný prieskum. Maximálny počet detí na jednom kurze je 4. Kurz sa koná 1x týždenne, počas dní bežnej školskej výuky v priestoroch našej akadémie v obci Bernolákovo. K dispozícii sú 2 termíny – utorok a štvrtok. Kurz otvoríme, ak sa prihlásia aspoň 3 deti.

Všeobecné informácie

Naše kurzy organizujeme systémom trimestrov príslušného kalendárneho roka.

  1. trimester – január, február, marec
  2. trimester – apríl, máj, jún
  3. trimester – od polovice septembra, október, november, prvá polovica decembra

Kurzy sa konajú 1x týždenne, počas dní bežnej školskej výuky v priestoroch našej akadémie v obci Bernolákovo, bližšie informácie ohľadne lokality nájdete tu.

Čo je zahrnuté v kurze:

  • poskytnutie všetkých potrebných vzdelávacích pomôcok, sady stavebníc, IT vybavenie – tablety/počítače
  • pitný režim

Čo si treba priniesť:

  • prezuvky
  • dobrú náladu a chuť spoznávať a učiť sa nové veci 

Programovanie s LEGO®-m

RIEŠENIE PROBLÉMOV, TVORIVOSŤ, LOGICKÉ MYSLENIE, OBRATNOSŤ A VIZUÁLNA PREDSTAVIVOSŤ

Ponúkame semestrálne kurzy (týždenné workshopy) pre deti a mládež vo veku od 5 do 14 rokov.

Digitálna revolúcia je v plnom prúde a naďalej bude meniť životy nás a našich detí. Schopnosť vyvíjať počítačové programy a rozumieť IT technológiám je dôležitou súčasťou gramotnosti dnešnej doby. Detstvo je ideálny čas na učenie sa programovať, rozvíjať výpočtové myslenie, kreativitu a zručnosti riešiť problémy. Už mladším deťom by mal byť poskytnutý priestor na rozvíjanie IT zručností spôsobom prispôsobeným ich veku a schopnostiam.

V našich kurzoch a workshopoch chceme zábavným spôsobom propagovať potrebné zručnosti a ponúknuť deťom žiadaný prístup do sveta programovania a technológií