Štúdia Svetového ekonomického fóra skúmala kľúčové kompetencie nového storočia:

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV JE # 1 ZÁKLADNOU KOMPETENCIOU 21. STOROČIA

Riešenie problémov je komplexná zručnosť, ktorú sa deti môžu naučiť v KOD Akadémii prostredníctvom programovania.

Nezáleží na tom, aký ste starý, vždy sú problémy alebo úlohy, ktoré treba vyriešiť, či už v škole alebo v každodennom živote. Od úloh typu “Ako vyriešiť tento matematický problém?”, “Ako funguje ľudské srdce?” alebo “Ako vyriešiť dopravný chaos na rušnej križovatke?”. Schopnosť riešiť zložité úlohy je veľmi užitočná v mnohých situáciách. Bez ohľadu na to, ktorou cestou sa vaše dieťa vydá v budúcnosti, schopnosť riešiť zložité úlohy / problémy, bude prínosom pre celý jeho život, či už v škole alebo v práci. Ak sa táto schopnosť začne rozvíjať na začiatku, uľahčí mu to budúcnosť.

ČO JE KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV?

Podľa Karla Dunckera vznikne problém, ak máte cieľ, ale neviete, ako ho dosiahnuť. Ak sa nemôžete dostať z problému do cieľa jednoduchým činom, musíte sa uchýliť k mysleniu. Toto myslenie otvára nové cesty, ktoré preklenú priepasť medzi počiatočnou situáciou, problémom a riešením.

Riešenie problémov sa tak stáva procesom na vytvorenie stratégie pre problém, ktorý sa nedá vyriešiť na prvý pohľad.

Riešenie problémov zahŕňa nielen myslenie, ale aj nasledujúce zručnosti:

  • Logické myslenie – pri problémoch založených na určitých pravidlách je kľúčový prístup
  • Rozhodovanie – čo je najlepšie riešenie? Ktoré kritériá mám vybrať?
  • Kreatívne myslenie – vývoj rôznych riešení
  • Kritické myslenie – schopnosť posúdiť riešenie, do akej miery je vhodné pre daný problém