Počítače, Tablety ÁNO – ale SPRÁVNE!

Deti trávia veľa času pri počítačoch, tabletoch alebo mobilných telefónoch. Počítač často pôsobí na deti ako “magické zariadenie”, ktoré všetko vie a ktorému treba všetko veriť. Táto predstava prináša so sebou mnohé nebezpečenstvá, ktorým je možné zabrániť pomocou hodín programovania. Získavaním znalostí zo základou informatiky, rozumejú deti lepšie, kde sa berie v počítačoch tá “mágia”.

Mediálna kompetencia znamená pre KOD-Akadémiu zmysluplné, kritické a zodpovedné zaobchádzanie so zariadeniami, akými sú počítače, tablety a mobilné telefóny.

NOVÁ GENERÁCIA MUSÍ MAŤ POČÍTAČE POD KONTROLOU – NIE NAOPAK!

Tento cieľ je možné dosiahnuť cielenou podporou mediálnej gramotnosti a jej kompetencií. Kritické myslenie a pochopenie počítača – média – vedú k tomu, že deti vedia, aké média sú a ako ich ľudia môžu využiť na dosiahnutie svojich cieľov.

Dnešné deti budú v živote stále obklopené počítačmi. Tomu sa nedá zabrániť, digitalizácia pokračuje. Čo však môžeme a musíme urobiť, je pripraviť ich na budúcnosť v digitálnom svete. To znamená učiť deti, ako používať počítače alebo všetky dostupné médiá a ako tieto “nástroje” používať pre seba.

Programovanie pre deti na KOD Akadémii komplexne podporuje mediálnu gramotnosť novej generácie. Výsledkom tohto procesu je zodpovedné používanie médií – téma, ktorá je v dnešnej dobe častým záujmom rodičov a učiteľov.

MEDIÁLNA KOMPETENCIA DNES

Mediálna gramotnosť je opisovaná takto – “schopnosť používať médiá, chápať a kriticky hodnotiť rôzne aspekty médií a mediálneho obsahu a komunikovať v rôznych kontextoch”. Mediálna gramotnosť je kľúčová zručnosť, ktorá pomáha robiť lepšie rozhodnutia.

Potrebujeme mediálnu gramotnosť, aby sme si mohli vybrať medzi rôznymi médiami, aby sme boli schopní kriticky hodnotiť obsah a informácie a komunikovať v rôznych médiách. Potrebujeme mediálnu gramotnosť, aby sme v plnej miere využili potenciál internetu, pokiaľ ide o riziká a odborné znalosti v oblasti médií.

Čítanie a písanie boli po stáročia základnými zručnosťami pre ľudskú komunikáciu a kľúčovými spôsobmi získavania informácií. Dnes dostávame väčšinu našich informácií prostredníctvom komplexného systému mediálnych technológií.

Schopnosť porozumieť mnohým typom médií sa stala jednou z najdôležitejších kompetencií v 21. storočí.

Mediálna kompetencia zahŕňa know-how na dosahovanie, analýzu, hodnotenie a navrhovanie médií. Dospelí a deti, ktoré sú mediálne gramotné, môžu pochopiť a spracovať komplexné správy z televízie, rádia, internetu, časopisov, kníh, videohier a všetkých ostatných foriem médií.

LEARN TO CODE, CODE TO LEARN

Kritické myslenie je základným aspektom mediálnej gramotnosti. Keď sa deti naučia spochybňovať médiá alebo výstup z médií, neexistuje žiadne nebezpečenstvo, že týmto “počítačom” prepadnú. Počítače môžete vidieť tým, čím sú – naše nástroje. Keď programujú, učia sa základy počítačovej vedy – informatiky a správne používať tieto nástroje.

Všadeprítomnou témou sú manipulačné techniky médií, ktoré môžu mať silný sociálny vplyv. Vedomé zaobchádzanie s počítačmi a médiami pomáha rozpoznať a zhodnotiť tieto techniky.

KEĎ SA DETI UČIA PROGRAMOVAŤ, ROZUMEJÚ PREČO POČÍTAČ ROBÍ TO, ČO ROBÍ

Deti v KOD Akadémii pochopia aj to, že počítač a tablety nie sú “zázračné krabičky”, ale vykonávajú svoje úlohy na základe programov. Učia sa s počítačmi – a teda aj s médiami – zodpovedne pracovať a porozumieť ich fungovaniu.

AKTUÁLNE KURZY