KOD Akadémia (skrátene KOD-A) je projekt mimoškolskej vzdelávacej činnosti, ktorý dáva deťom vo veku 7 až 14 rokov šancu rozvinúť svoje zručnosti, schopnosti a chápanie v oblasti technológií a programovania. Deťom tým pomáha rozvíjať svoj potenciál a uspieť im v živote.

Vo všeobecnosti je na našich základných školách vyučovanie predmetu informatiky a technicky zameraných predmetov stále na začiatku a podľa nášho názoru výrazne zaostáva v porovnaní s vyspelými EÚ krajinami. Na druhej strane, digitalizácia, automatizácia a robotizácia sú nezastavieľnými procesmi dnešnej doby. Cieľom tímu KOD Akadémie je učiť deti hravou a zábavnou formou programovať a rozvíjať technicky orientované vlohy a nadanie. Pomocou stavebníc Lego®, hrou s nimi, používním tabletov, počítačov a mobilných telefónov sa naučia pochopiť základné princípy modernej vedy a techniky. Zároveň tým dostávajú priestor na rozvíjanie zručností dôležitých pre úspech v 21. storočí. A čo je hlavné, je to veľká zábava.

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTÍ V OBLASTI INFORMATIKY

KOD Akadémia je slovenský projekt, ktorý vznikol v roku 2019 a bol založený profesionálmi, ktorí aktívne pôsobia v oblasti IT a sú zaroveň nadšencami najznámejších stavebníc na svete. KOD Akadémiu Vám prináša spoločnosť Garulus s.r.o. Hlavnou myšlienkou je dať deťom možnosť rozvíjať najdôležitejšie kompetencie pre budúcnosť a spojiť teóriu s reálnymi skúsenosťami. Účelom je využiť poznatky z praxe tak, aby deti, ktoré sú a budú v budúcnosti obklopené počítačmi a modernými technológiami boli optimálne pripravené na túto situáciu. To chceme ako škola programovania a rovnako aj ako rodičia dosiahnuť! Digitalizácia je nezvratný proces, na nikoho nepočká a deti musia byť vzdelávané tak, aby spoznávali a posilňovali najdôležitejšie kompetencie 21. storočia.