RIEŠENIE PROBLÉMOV, TVORIVOSŤ, LOGICKÉ MYSLENIE, OBRATNOSŤ A VIZUÁLNA PREDSTAVIVOSŤ

Digitálna revolúcia je v plnom prúde a naďalej bude meniť životy nás a našich detí. Schopnosť vyvíjať počítačové programy a rozumieť IT technológiám je dôležitou súčasťou gramotnosti dnešnej doby. Detstvo je ideálny čas na učenie sa programovať, rozvíjať výpočtové myslenie, kreativitu a zručnosti riešiť problémy. Už mladším deťom by mal byť poskytnutý priestor na rozvíjanie IT zručností spôsobom prispôsobeným ich veku a schopnostiam.

V našich kurzoch a workshopoch chceme zábavným spôsobom propagovať potrebné zručnosti a ponúknuť deťom žiadaný prístup do sveta programovania a technológií

Ponúkame semestrálne kurzy (týždenné workshopy) pre deti a mládež vo veku od 5 do 14 rokov.


Kurz „Začíname s LEGO® WeDo 2.0“ je LEGO® robotika navrhnutá pre žiakov vo veku 7 – 11. V jednotlivých lekciách sa deti postupne oboznamujú so svetom technológií a robotov, ale predovšetkým preniknú do sveta programovania.


Kurz „Pokračujeme s robotom WeDo 2.0“ nadväzuje na kurz Začíname programovať s LEGO® WeDo 2.0. V jednotlivých lekciách deti pokračujú s oboznamovaním sa so svetom technológií , robotov a prehlbujú svoje znalosti zo sveta programovania.