Pripravujeme deti a mládež na budúcnosť. Učíme ich pomocou hier porozumieť svetu automatizácie, umelej inteligencie, strojového učenia, virtuálnej reality…