KOD Akadémia bola zriadená s cieľom rozvíjať a zlepšovať programátorské a technologické zručnosti u detí a mládeže.